PRZYDATNE LINKI

Polecamy linki do stron:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Serwis informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Serwis informacyjny Kuratorium Oświaty w Gdańsku
http://www.kuratorium.gda.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Serwis informacyjny Ośrodka Rozwoju Edukacji
https://www.ore.edu.pl

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie
http://www.powiatkoscierski.pl

Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie

Księgowość

Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.powiatkoscierski.com.pl

Sprawozdania finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie
znajdują się na stronie BIP w zakładce: sprawozdania finansowe

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Serwis informacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
https://www.cen.gda.pl

 

Doradztwo zawodowe

Polecamy linki do stron:

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Portal doradztwo edukacyjno zawodowe
https://doradztwo.ore.edu.pl

Vademecum doradcy zawodowego
https://doradztwo.ore.edu.pl/vademecum-doradztwa/

Projekt Eurodoradztwo Polska

Wykaz darmowych publikacji do pobrania w języku polskim i angielskim
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/spis-publikacji/

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

System wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie pomorskim
https://www.cen.gda.pl/blog/uncategorized/system-wsparcia...

Instytut Badań Edukacyjnych

Zintegrowany System Kwalifikacji
http://kwalifikacje.edu.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Poradnictwo zawodowe - serwis informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy
https://www.wup.gdansk.pl/poradnictwo_zawodowe/

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Informacja o rynku pracy - serwis informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
http://koscierzyna.praca.gov.pl/rynek-pracy/

Barometr Zawodów

Informacja o rynku pracy:
jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach (badanie ogólnopolskie - rok 2019)
https://barometrzawodow.pl

Prognoza dla powiatu kościerskiego na rok 2019
https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-powiatow...

Mapa Karier

Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole
https://mapakarier.org