Pliki do pobrania

 

Opinie

doc Opinia ze szkoły na potrzeby zespołu orzekającego

Wnioski wraz z klauzulą informacyjną

doc Wniosek do nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju

doc Wniosek o udzielenie pomocy
(potrzebny m.in. do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która nie ukończyła 15 roku życia - dla kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)

Zaświadczenia

doc Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju

doc Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualne

doc Zaświadczenie lekarskie - słabowidzenie

doc Zaświadczenie lekarskie - słabosłyszenie