PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOŚCIERZYNIE

 

DYREKTOR

Emilia Wantoch-Rekowska – pedagog, doradca zawodowy

PSYCHOLODZY

Alicja Czuryło-Wierzchowska
Alicja Kreft
Katarzyna Jaszewska-Brandt
Anna Modrzejewska
Beata Orland
Lucyna Topka

PEDAGODZY

Jarosława Główczewska
Hanna Główczewska-Ruszkowska
Mirosław Molendowski
Hanna Pałasz Meyer
Ewa Sadowska

LOGOPEDZI

Izabela Kaszubowska
Lucyna Okrój
Iwona Stolc
Barbara Waśniewska

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Jolanta Czerwińska – referent
Hanna Nowik – powiatowy koordynator sieci doradztwa zawodowego
Mariola Werra – robotnik gospodarczy
Sabina Ziegert – specjalista d/s administracji i kadr