OFERTA POMOCY

Pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oferowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie realizowana jest w formie porad indywidualnych lub grupowych zajęć warsztatowych i informacyjnych dla rodziców, dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli placówek oświatowych powiatu kościerskiego.

Przydatne informacje o rynku pracy, narzędzia dydaktyczne, gotowe scenariusze zajęć oraz darmowe publikacje z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, znajdują się na stronach internetowych, wyszczególnionych w dziale: Przydatne Linki

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne prowadzone są w każdy poniedziałek w godzinach: 14.30 -16.00. W pozostałe dni, konsultacje odbywają się w terminach indywidualnie ustalonych telefonicznie.

Dane kontaktowe:
Emilia Wantoch-Rekowska
Dyrektor Poradni Pscychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie

SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE ORAZ ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW

Terminy oraz tematyka spotkań ustalane są indywidualnie telefonicznie/mailowo z powiatowym koordynatorem sieci doradztwa zawodowego.

Dane kontaktowe:
Hanna Nowik-Szopińska
Powiatowy koordynator sieci doradztwa zawodowego