OFERTA POMOCY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W KOŚCIERZYNIE DLA RODZICÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY

w roku szkolnym 2019/2020

Usługi świadczone są bezpłatnie i nie wymagają skierowania!

DIAGNOZA

 1. Diagnoza problemów wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych dzieci w różnym wieku (od urodzenia): badania możliwości dziecka, potencjałów rozwojowych, przyczyn zgłaszanych trudności.
 2. Pomoc dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 3. Wydawanie opinii i orzeczeń.

PORADNICTWO

 1. Indywidualne porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, z zakresu doradztwa zawodowego.
 2. Zajęcia pokazowe, instruktażowe dla dzieci z wadami wymowy oraz z trudnościami w pisaniu i czytaniu.
 3. Dyżur psychologiczny w poniedziałki 14.30 -16.00.
 4. Konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo porozmawiać o trudnościach swojego dziecka lub o własnych problemach, które wpływają na kontakt z innymi członkami rodziny, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realnych działań.
 5. Dyżur doradcy zawodowego w poniedziałki 14.30-16.00.
 6. Zajęcia indywidualne.

TERAPIA

 1. Terapia zaburzeń rozwoju mowy, również terapia jąkania.
 2. Terapia pedagogiczna - usprawnianie pisania, czytania i liczenia.
 3. Terapia psychologiczna (lęki, stany depresyjne, zaburzenia zachowania itp.).
 4. Rodzinne spotkania terapeutyczne w kontekście opieki nad dzieckiem.

ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Spotkania przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi.  Celem zajęć  jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania i towarzyszenia w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w stałym terminie, w zamkniętej grupie.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej
 3. Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.

INNE FORMY POMOCY

 1. Działania interwencyjne w sytuacjach trudnych.
 2. Pomoc w sytuacjach kryzysowych (próby samobójcze, wypadki lokomocyjne, śmierć osoby bliskiej, inne nagłe zdarzenia losowe) wymagających wsparcia psychologicznego.

Usługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie są bezpłatne, nie jest wymagane skierowanie.