Przewodnik Maturzysty 2021


POBIERZ:

Przewodnik Maturzysty Edycja 2021


Publikacja powstała we współpracy merytorycznej

Powiatu Kościerskiego realizującego projekt pn.
NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
Powiatu Chojnickiego realizującego projekt pn.
WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

Wsparcie eksperckie: Alina Urbańska
powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

Opracowanie: Hanna Nowik-Szopińska
powiatowy koordynator sieci doradztwa zawodowego.

Życzymy miłej lektury
oraz trafionych wyborów edukacyjnych!


Komentarze (0)


Dodaj komentarz

Dozwolone tagi: <b><i><br>Dodaj nowy komentarz: