Informacje organizacyjne


ZALECENIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I DZIECI
KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOŚCIERZYNIE
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

W celu skorzystania z oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie należy złożyć komplet dokumentów, uwzględniający: wniosek wraz z klauzulą informacyjną, opinię ze szkoły lub przedszkola, zaświadczenie lekarskie za pośrednictwem operatora pocztowego lub w drodze bezpośredniego kontaktu z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej pod adresem: pppkoscierzyna.pl.

W pierwszej kolejności przeprowadzane będą badania na potrzeby zespołów orzekających oraz badania gotowości szkolnej.

Na badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kasztu, wysypki, gorączki itp.).

Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej obowiązuje nakaz przestrzegania zasad higieny obejmujący: obligatoryjną dezynfekcję dłoni środkiem dezynfekcyjnym oraz obowiązek noszenia maseczki ochronnej na twarzy.

W poczekalni mogą jednocześnie przebywać nie więcej niż 3 osoby.

W dniu wizyty należy zgłosić się nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną badania.

Dziecko w dniu badania musi być wyposażone we własne przybory do zajęć (długopis, kredki, ołówki, temperówkę, nożyczki, szkolny zeszyt z języka polskiego lub zeszyt ćwiczeń).

Wywiad i omawianie wyników badań będą w miarę możliwości przeprowadzane zdalnie: telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Terminy badań i konsultacji są ustalane telefonicznie.

 

~Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie


Komentarze (0)


Dodaj komentarz

Dozwolone tagi: <b><i><br>Dodaj nowy komentarz: