Prawidłowy chwyt narzędzia oraz postawa dziecka podczas pisania


Nasi pedagodzy Hanna Pałasz Meyer oraz Ewa Sadowska
doradzają na temat
ergonomii pracy z narzędziem do ręcznego pisania.

 

Dominacja ręki - zorientuj się, która ręka u dziecka jest dominująca, w przypadku zamiennego używania ręki lewej i prawej, skieruj dziecko do poradni psychologiczno - pedagogicznej na badanie lateralizacji.

Rodzaj chwytu - optymalny, prawidłowy chwyt pisarski występuje wówczas, kiedy narzędzie (ołówek, kredka) opiera się na palcu środkowym i jest trzymane przez kciuk i palec wskazujący. Palce są lekko ugięte i znajdują się w odległości 1,5 - 2,5 cm od końcówki piszącej. Narzędzie jest pochylone w stronę nadgarstka i opiera się o dłoń.

Opisany rodzaj chwytu umożliwia operowanie narzędziem w sposób
precyzyjny, swobodny i ekonomiczny.


Ułożenie ręki wiodącej
- dłoń i nadgarstek swobodnie opierają się na stoliku/biurku. Przedramię w całości opiera się o stolik.

Ruch ręki wiodącej - sprawne ruchy palców są zharmonizowane z ruchami dłoni w nadgarstku. Podczas pisania i kreślenia cała ręka płynnie się przesuwa.

Ręka pomocnicza przytrzymuje kartkę lub ją przesuwa, współpracuje z ręką wiodącą. Jej przedramię powinno opierać się na stoliku.

 

Ułożenie kartki na stoliku:

  • w przypadku dziecka praworęcznego - kartka leży na środku, prostopadle do krawędzi stolika, ewentualnie ułożona pod niewielkim kątem w lewo (prawym rogiem ku górze)
  • w przypadku dziecka leworęcznego – kartka powinna być nieco przesunięta w lewo od osi ciała, ułożona skośnie w prawą stronę (lewym rogiem ku górze), optymalnie dla układu ręki, postawy ciała i kontroli wzrokowej.

Postawa podczas pisania - nogi oparte o podłogę; tułów wyprostowany lub lekko pochylony do przodu, bez odchyleń i skrętów w bok; głowa znajduje się w linii tułowia; ciało stabilnie usytuowane na krześle, w niewielkiej odległości od stolika.

~ Hanna Pałasz Meyer oraz Ewa Sadowska


Komentarze (0)


Dodaj komentarz

Dozwolone tagi: <b><i><br>Dodaj nowy komentarz: