Rekrutacja do Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski" na rok szkolny 2019/2020

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski" młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą obecnie uczniami: - VI ? VIII klasy szkoły podstawowej; - III klasy gimnazjalnej; - szkoły ponadgimnazjalnej.


W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

- ciekawe zajęcia pozalekcyjne;
- spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach;
- warsztaty tematyczne;
- stypendia;
- obozy naukowe.

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie od 31 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. złożyć do Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji, ul. 3 Maja 8A w Kościerzynie poniższe dokumenty:

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych PPP
Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych Starostwo
Oświadczenie klauzula informacyjna RODO
Arkusz nominacji
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych

Dodatkowe informacje

1) Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.
2) Uczniowie, którzy spełnili warunki określone na liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
- nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych lub nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego;
- uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Harmonogram, regulamin rekrutacji oraz pozostałe dokumenty projektowe znajdują się w dziale Pliki do pobrania.

 


Komentarze (0)


Dodaj komentarz

Dozwolone tagi: <b><i><br>Dodaj nowy komentarz: