Aktualności


Rekrutacja do Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski" na rok szkolny 2019/2020

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski" młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą obecnie uczniami: - VI ? VIII klasy szkoły podstawowej; - III klasy gimnazjalnej; - szkoły ponadgimnazjalnej.

Szkolenie pt. "Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym"

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie zaprasza na szkolenie objęte patronatem Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego pt. "Mutyzm wybiórczy jako…