Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, a także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia wspiera również rodziców i nauczycieli w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane są m.in. poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje wśród uczniów oraz działalność profilaktyczną i informacyjną.

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, zamieszkującym na terenie powiatu kościerskiego oraz wychowankom placówek oświatowych powiatu kościerskiego niezależnie od miejsca zamieszkania.

Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Odbywa się wyłącznie na wniosek rodzica dziecka bądź pełnoletniego ucznia.